«Μείωση των κινδύνων από την χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών σε φεστιβάλ και χώρους διασκέδασης»

Σε φεστιβάλ & χώρους διασκέδασης


• Δημιουργία χώρων χαλάρωσης.

• Παροχή δωρεάν νερού, προφυλακτικών ή άλλων εργαλείων αποφυγής βλάβης για όσους χρειάζονται.

• Ενημερωτικό υλικό και συμβουλές για μείωση του κινδύνου.

Εκπαίδευση Πωλητών


• Σε θέματα ασφαλέστερης πώλησης και κατανάλωσης αλκοολούχων.

• Σε θέματα νομοθεσίας και κατανάλωσης αλκοόλ.

• Στις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοολούχων και άλλων ουσιών κατά τη διάρκεια της νυχτερινής διασκέδασης.

OrangeBubble.cy – πλατφόρμα για νέους και νέες

• πληροφορίες για ασφαλέστερη νυχτερινή διασκέδαση.
• πληροφορίες για μείωση του κινδύνου και αποφυγή της βλάβης.
• ενημέρωση για θέματα προγραμματισμού και αυτοελέγχου.
• ενημέρωση για φεστιβάλ και χώρους νυχτερινής διασκέδασης όπου εφαρμόζονται πρακτικές ασφαλούς διασκέδασης.

Ομάδα Εθελοντών

Συγκρότηση Ομάδας Εθελοντών και εκπαίδευσή τους:
• σε θέματα χρήσης και κατάχρησης ουσιών.
• μείωσης κινδύνου και προσφοράς βοήθειας ή καθοδήγησης όταν χρειάζεται.
• προετοιμασία για εφαρμογή των δράσεων στα φεστιβάλ και χώρους διασκέδασης και για στελέχωση των χώρων ξεκούρασης.

Στο πλαίσιο

Κινητοποίηση τοπικών αρχών, διοργανωτών φεστιβάλ, ιδιοκτητών χώρων διασκέδασης,
πωλητών αλκοόλ για εφαρμογή προληπτικών πρακτικών:
• Έντυπο καλών πρακτικών.
• Ενημέρωση για το πρόγραμμα και τους στόχους του.
• Κλίμακα αξιολόγησης για φεστιβάλ, εκδηλώσεις και χώρους διασκέδασης.
• Συνεργασία για εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών (εισόδου, αγοράς αλκοολούχων κτλ).

Αξιολόγηση και διάχυση

• Συνεχή αξιολόγηση και προσαρμογή των δράσεων.
• Διάχυση και ενημέρωση για το υλικό και τις δράσεις του προγράμματος για
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας.
• Προώθηση των φεστιβάλ με εφαρμογές καλών πρακτικών.
• Τελική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση, εισηγήσεις για μελλοντικά βήματα και
μακροπρόθεσμο πλάνο συντήρησης και αξιοποίησης του υλικού.

Επικοινωνία

Σύντομα:

Έρχεται η 2η φάση του OrangeBubble.cy με χρήσιμες πληροφορίες για ασφαλέστερη κατανάλωση.