«Μείωση των κινδύνων από την χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών σε φεστιβάλ και χώρους διασκέδασης»

Εκπαίδευση Εθελοντών

Το ΚΕΝΘΕΑ και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
διοργανώνουν την ηλεκτρονική
Εκπαίδευση Εθελοντών
για το Πρόγραμμα Orange Bubble

Στόχος  

Στόχος της εκπαίδευσης είναι οι συμμετέχοντες, με το τέλος του εκπαιδευτικού, να γνωρίζουν βασικές πληροφορίες για τις νόμιμες και παράνομες ουσίες καθώς και για τους τρόπους και τις δομές στήριξης, να έχουν εξασκήσει βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και να είναι εξοικειωμένοι με το πλάνο παρεμβάσεων σε φεστιβάλ και χώρους νυχτερινής διασκέδασης που θα προσφερθεί στα πλαίσια του Orange Bubble.

Περιγραφή 

Η εκπαίδευση προετοιμάζει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες με πληροφορίες και δεξιότητες ώστε να στελεχώσουν τους χώρους ξεκούρασης και ενημέρωσης που θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε διάφορα φεστιβάλ και χώρους νυχτερινής διασκέδασης. 

Η εκπαίδευση διαρκεί 12 ώρες και θα διεξαχθεί σε τρείς τετράωρες διαδικτυακές συναντήσεις στις 16, 17 και 18 Ιουλίου. 

Τα άτομα που θα συμμετάσχουν στο 80%+ της εκπαίδευσης και σε τουλάχιστον 2 παρεμβάσεις θα λάβουν Πιστοποίηση των ωρών εκπαίδευσης και συμμετοχής τους. 

Η εκπαίδευση είναι μια συνεργασία μεταξύ του ΚΕΝΘΕΑ και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και γίνεται με τη στήριξη της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Προφίλ Συμμετεχόντων: 

  • Άτομα διαθέσιμα να συμμετάσχουν σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και σε τουλάχιστον 2 παρεμβάσεις. 
  • Άτομα με ενδιαφέρον για αξιοποίηση των πληροφοριών και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν και σε άλλα πλαίσια.

Άλλες Πληροφορίες:

Γλώσσα εργασίας: Ελληνικά 

ΚόστοςΗ συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι δωρεάν, όμως η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη. Για τα άτομα που θα επιλεγούν, θα γίνει κάθε προσπάθεια ώστε η συμμετοχή τους στα φεστιβάλ και τους άλλους χώρους παρέμβασης να γίνει χωρίς κανένα κόστος.  

Συμμετοχή: Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συσκευές και σύνδεση στο διαδίκτυο που θα τους επιτρέψουν τη συμμετοχή στην εκπαίδευση. Ζητήματα που αφορούν τη μετακίνηση των Εθελοντών για τη συμμετοχή σε τυχόν άλλες συναντήσεις ή στα φεστιβάλ θα διευθετηθούν αργότερα. 

Οι Παρεμβάσεις και το Πρόγραμμα: Το Πρόγραμμα Orange Bubble, του ΚΕΝΘΕΑ, αποτελεί μια σειρά από δράσεις εστιασμένες στη μείωση της βλάβης που μπορεί να προκληθεί από την κατανάλωση νόμιμων ή παράνομων ουσιών, κυρίως σε φεστιβάλ και άλλους χώρους νυχτερινής διασκέδασης. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει διάφορους πυλώνες δράσης που αφορούν θέματα όπως η πώληση αλκοόλης, η συνεργασία με τις τοπικές αρχές, η ενημέρωση και άλλα.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση αφορά τις δράσεις που θα γίνουν σε φεστιβάλ και χώρους διασκέδασης και θα συμπεριλαμβάνουν δημιουργία χώρων ξεκούρασης για όποιον τους χρειάζεται, παροχή νερού, προφυλακτικών και άλλων εργαλείων αποφυγής της βλάβης καθώς και παροχή ενημέρωσης και συμβουλών για μείωση του κινδύνου.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που ακολουθεί το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020. *** Έχει δοθεί παράταση για τη λήψη αιτήσεων μέχρι τις 13 Ιουλίου, Δευτέρα***

*** Η περίοδος καταχώρησης αιτήσεων συμμετοχής στην Εκπαίδευση έχει κλείσει. ***